Diverse info

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i foreningen Løb i Vallensbæk afholdes

 

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00

i Vallensbæk Kultur og Borgerhus, lokale Sletten

Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand 

          Dagsorden

 

          1. Valg af ordstyrer

          2. Valg af referent

          3. Godkendelse af rettidig indkaldelse og dagsorden

          4. Bestyrelsens beretning om det forgangne år – vedhæftet

          5. Behandling af indkomne forslag

          6. Fremlæggelse af regnskab og budget – vedhæftet

          7. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår nuværende 0,- kr. årligt

          8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

              8.1. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

  Susan og Lotte Rørvig modtager ikke genvalg. Majbrit Sandbjerg genopstiller.

              8.2. Der skal vælges 2 suppleanter. Dan Ringer Madsen stiller op til valg.

          9. Valg af revisor og revisorsuppleant

         10. Eventuelt

 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen pr. mail til kontakt@lobivallensbaek.dk senest den 28. januar 2020.

 

Bilag:

 

Bestyrelsens beretning

 

Regnskab

 

Kontakt Løb i Vallensbæk - kontakt@lobivallensbaek.dk